1. Kết quả phân tích, kiểm nghiệm Kem tan mỡ thảo dược – Latus Fat Loss Cream

2. Kết quả phân tích, kiểm nghiệm Kem trắng da thảo dược – Latus Herbal Whitening Cream

3. Kết quả phân tích, kiểm nghiệm Kem dưỡng trắng thảo dược ngày – Latus Herbal Whitening Day Cream

4. Kết quả phân tích, kiểm nghiệm Kem dưỡng trắng thảo dược đêm – Latus Herbal Whitening Night Cream

5. Kết quả phân tích, kiểm nghiệm Kem trị nám thảo dược – Latus Anti Pigment Cream

6. Kết quả phân tích, kiểm nghiệm Thuốc khử mùi chân, nách thảo dược – Latus Odor Free

7. Nước xịt miệng thảo dược Stop HM – Herbal Mouth Spray

8. Kết quả  phân tích, kiểm nghiệm Kem trị mụn thảo dược Stop HD – Herbal Acne Cream

 

9. Kết quả  phân tích, kiểm nghiệm Kem chống nắng thảo dược – Ultra Hydrating Sunscreen

8. Kết quả  phân tích, kiểm nghiệm Sữa rửa mặt thảo dược – Herbal Facial Cleanser

Tải về: Kết quả phân tích, kiểm nghiệm các sản phẩm Latus